OUTSOURCEIT

Upplev hur saker görs enkelt! Du kan fokusera på det väsentliga i ditt arbete.

Vår expertis bygger på vår personals samt lednings tiotals år långa erfarenhet inom ICT- sektorns utveckling samt på tusentals levererade servicepaket och lösningar. Vi erbjuder våra kunder ICT- lösningar som effektiverar deras verksamhet, med funktionalitet, service innehåll och kostnadsnivåer som möter verkliga behov. Med specialkunnande och i samarbete med världens ledande teknik producenter implementerar vi lösningar som optimerar användningen av IT Infra, tal, utskrift och videokonferenser.

VÄNLIGEN KONTAKTA OSS

Våra partners

VÅRA PARTNERS

För en bra sak.

FINANSIERINGSLÖSNINGAR

Leasingfinansiering är en lösning som snabbt blivit allmännare för att skaffa IT-utrustning. Med finansiering jämnar företaget ut sina kostnader och kan uppgradera sina system flexibelt i samband med teknologins utveckling. Driftsmiljön hålls aktuell på ett kostnadseffektivt sätt med en bekant partner.

Finansieringslösningar

Fråga mer om våra finansieringslösningar

Finansieringslösningar

På vardagar 8-19

Tel: 010 279 0450
info@outsourceit.fi

Hos oss svarar alltid en människa

010 279 0450